PRINCE2 Practitioner

Jeg er certificeret PRINCE2 Practitioner. Et kursus jeg tog hos firmaet Knowledge Train i London, UK i april 2012.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en projektledelsesmetode, der er udviklet af den britiske stat, og de facto standard i hele den offentlige, og store dele af den private sektor i Storbritannien.

PRINCE2 er en projektstyringsmodel, der lægger vægt på, at give projektlederen en række værktøjer til at kontrollere, at projektet kører som det skal, og kun indkalder styregruppen, når der f.eks. er fare for forsinkelser eller ændringer i projektets mål.

Når man læser PRINCE2 manualen bliver man i første omgang overvældet over mængden af rapporter, som modellen lægger op til. Hvis ordet rapport skulle tages bogstaveligt i dette tilfælde kunne man hurtigt ende med bjerge af papir og ikke ret meget tid til selve projektet. Heldigvis er projektet scalérbart og en rapport behøver ikke være mere end en telefonopringning til projektlederen.

Ordet scalérbart er nøgleordet i brugen af PRINCE2. Der er mulighed for detaljeret styring af kvalitet, risici, versionskontrol og ændrede specifikationer, men indsatsen skal hele tiden stå mål med projektets størrelse og vigtigheden af de enkelte elementer. Når denne øvelse er lavet fra starten, giver PRINCE2 nogle stærke værktøjer til at opstille en klar rolle- og ansvarsfordeling og skabelonen til en drejebog for hele projektet.

PRINCE2 giver ingen hjælp til at styre den vigtigste ressource i et projekt: medarbejderne. Men da mennesker sjældent lader sig putte i fine kasser og modeller, vil den metode, der virker ét sted, sjældent være det samme, der virker i en anden sammenhæng. Det er jo netop dette, der gør projektledelse så spændende – uforudsigeligheden, muligheden for at bringe orden i kaos og det nære samarbejde om et fælles mål, der ikke bare er at få hverdagen til at glide.